قابل توجه موديان محترم مالياتي داراي مدارس غير انتفاعي ‌اعم از ابتدايي‌، راهنمايي‌، متوسطه‌، فني‌ و ‌حرفه‌اي‌

بر اساس حکم ماده (134) قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي ‌اعم از ابتدايي‌، راهنمايي‌، متوسطه‌، فني‌ و ‌حرفه‌اي‌ که داراي پروانة فعاليت از مراجع ذيربط هستند، منوط به رعايت آئين‌نامه اجرائي ماده 134 قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف است‌.

قابل توجه مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه

بر اساس مقررات ماده (134) و بند (ط) ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي و درآمد مؤسسات خيريه و عام المنفعه که داري پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، از پرداخت ماليات معاف است‌.اين معافيت منوط به رعايت آئين‌نامه موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم از‌جمله تسليم […]

قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غير انتفاعي

بر اساس حکم ماده (134) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد حاصل از تعليم و تربيت ‌ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غير انتفاعي که داراي پروانة فعاليت از مراجع ذيربط هستند، منوط به رعايت آئين‌نامه اجرائي ماده 134 قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف است‌.

قابل توجه مسئولين اماکن مذهبي و بقاع متبرکه

بر اساس مقررات بندهاي (الف)، (و) و (ح) ماده 139 ق.م.م، موقوفات، نذورات، پذيره، کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) “شاه چراغ”، آستان مقدس امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا و ساير بقاع متبرکه و […]

قابل توجه فعالين بخشهاي صنعتي، کشاورزي، توليدي و معدني

بر اساس مقررات بندهاي بند (الف) و (ب) ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم و بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (132) و(138) قانون ماليات‌هاي مستقيم، صد در صد(100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاي صنعتي و محصولات بخش کشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، […]

قابل توجه باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي

بر اساس حکم ماده (134) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند، از پرداخت ماليات معاف است.

اعضاء محترم مجامع حرفه‌اي‌، احزاب و انجمن‌ها وتشکل‌هاي غير دولتي بدانند

بر اساس مقررات بند (ي) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم ، کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين‌حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي‌، احزاب و انجمن‌ها وتشکل‌هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق‌‌الزحمة اعضاء آن‌ها کسر و […]

قابل توجه مهد هاي کودک

بر اساس ماده (134) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد حاصل از تعليم و تربيت مهدهاي کودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها که داراي پروانة فعاليت از مراجع ذيربط هستند، با رعايت آئين‌نامه اجرايي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است‌.

بی‌اعتباری خرید و فروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست.