..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399,02,22

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399,02,22

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب 1399,02,22

پيرو بخشنامه هاي شماره 22 /95 /200 مورخ 31 /03 /1395 و شماره 513 /96 /200 مورخ 11 /05 /1396 موضوع ابلاغ و اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394، به پيوست اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه مذكور به شماره 19487 مورخ 20 /02 /1399 جهت اجرا ابلاغ مي شود.

اميد علي پارسا

شماره : 19487
تاريخ : 20 /2 /1399

اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 31 /4 /94)
مصوب 1399,02,22

اصلاحاتي به شرح ذيل در متن و كلمات مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم جايگزين مواد قبلي اين فصل مي گردد :
فصل دوم: ثبت نام در نظام مالياتي
ماده 2) اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلفند با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه و به ترتيبي كه سازمان اعلام مي نمايد، نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي كشور اقدام نمايند .
تبصره 1 – فراخوان هاي قبلي ثبت نام سازمان كه تا پايان سال 1394 انجام شده است، كماكان معتبر مي باشد .
تبصره 2 – در موارد ثبت شخص حقوقي و يا ايجاد يك نوع فعاليت توسط شخص حقيقي با صدور مجوز فعاليت از سوي مرجع ذي ربط، سازمان موظف است، در اجراي مقررات ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم با دريافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت يا صدور مجوز فعاليت حسب مورد( به صورت برخط يا غير برخط) نسبت به ثبت نام مودي در نظام مالياتي اقدام و نتيجه را به نحو مقتضي ( از جمله مكاتبه، ارسال پيامك يا از طريق كارپوشه سامانه موديان حسب مورد) به مودي اعلام نمايد. در اين گونه موارد در صورت نياز به ثبت اطلاعات تكميلي، مودي مكلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام موديان، نسبت به تكميل اطلاعات ثبت نام اقدام نمايد .
ماده 3) صاحبان مشاغل براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالياتي ثبت نام مي شوند .
تبصره 1 – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذي صلاح، بيش از يك محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين محل ها فقط يك ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودي ( ضمن اعلام مشخصات كامل تمام محل هاي فعاليت) يكي از اين محل ها، بعنوان محل اصلي فعاليت مشخص و ساير محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودي، تعيين محل اصلي فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود .
تبصره 2 – چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين نامه در يك محل بيش از يك فعاليت شغلي داشته باشند، مكلف به يك ثبت نام براي كليه فعاليت هاي شغلي محل مذكور مي باشند .
تبصره 3 – درمورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء مي نمايد، مودي مي تواند براي كليه محل هاي مذكور يك ثبت نام به آن نشاني كه به عنوان محل اصلي فعاليت اعلام مي نمايد، انجام و يك فقره اظهارنامه براي كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود تسليم نمايد. در اين صورت براي مودي مزبور يك پرونده به همان نشاني كه اعلام مي نمايد، تشكيل مي شود .
ماده 4) مشاغلي كه به صورت مشاركت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره مي شوند، به عنوان يك مودي در نظام مالياتي ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذكور مكلفند در زمان ثبت نام يا تكميل اطلاعات ثبت نام ، اطلاعات مورد نياز كليه شركاء و نسبت سهم هر شريك را اعلام نمايند .
ماده 5) مشمولين ثبت نام مكلفند هر گونه تغييرات از جمله انحلال، تعطيلي فعاليت( دائم يا موقت(تعليق))، تغيير نام، تغيير شغل، تغيير نشاني، تبديل فعاليت انفرادي به مشاركتي و يا بالعكس، تغيير شركاء (اختياري يا قهري) و يا ساير موارد را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغييرات به سازمان اعلام نمايند .
ماده 6) در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملي بعنوان شماره اقتصادي آنها محسوب مي شود. براي اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام براي آنها شماره اقتصادي بر مبناي شناسه يا شماره ملي آنها صادر و ابلاغ نمايد .
ماده 7) مادامي كه براي اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادي جديد صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملي، شماره ملي، شناسه مشاركت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي استفاده نمايند.

فرهاد دژپسند

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

سهامدار عمده كه دو تا شد، شرکت یا منحل می‌‏شه یا ورشکست

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 1 مرداد 1403