..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ موضوعات کاربردی درباره دعوت مجامع عمومی شرکتهای سهامی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

موضوعات کاربردی درباره دعوت مجامع عمومی شرکتهای سهامی

الف –  ذکر موارد زیر در آگهی دعوت مجامع الزامی می باشند: ۱-دستور جلسه ( بطور صریح و روشن)  ۳-تاریخ تشکیل جلسه۳-ساعت تشکیل جلسه ۴ – نشانی کامل محل جلسه(دقیق) ۵-نوع شرکت(سهامی خاص یا سهامی عام و غیره ) ۶- نام کامل شرکت  ۷-مقام دعوت کننده مجمع ۸- شماره ثبت شرکت  ۹- محل ثبت شرکت

 

ضمنافاصله روز نشر اگهی دعوت و تشکیل جلسه ۱۰ الی ۴۰ روز میباشد

 

ب- نمونه های اگهی دعوت

 نمونه( یک )اگهی دعوت  :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت  ………………………………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ …./…./…… ساعت ….. صبح در ادرس…………………………………………………………………………………………………….. برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

                                                                                                                 رئیس هیئت مدیره

                                                                                                                (دعوت کننده )

 


 

نمونه( دو) اگهی دعوت 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که در تاریخ …./…./…. ساعت ….. صبح در ادرس………………………………………………………………………………………………………برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 


 

نمونه( سه) اگهی دعوت  

آگهی دعوت مجمع عمومی عا دی و فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………..

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی عای و فوق العاده که به ترتیب در ساعات ….و…. تاریخ …./…./….در ادرس………………………………………………………………………………. برگزار میگردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی….

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 

ج- مطابق مواد ۸۴ و ۸۷: در صورتی که در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه مجمع حاضر نگردند و نهایتا در جلسه اول حد نساب مذکور حاصل نگردد مجمع برای بار دوم دعوت می گردد مشروط بر این که نتیجه دعوت اول در آگهی دعوت دوم قید گردد.

 

نمونه (یک ) آگهی نوبت دوم

آگهی دعوت (نوبت دوم)مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نساب نرسیدن سهامداران ،جلسه تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ساعت ….روز …./…./….در ادرس. ……………………………………………………………………………………………………………. برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه :

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه .

رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 


 

نمونه (دو ) آگهی نوبت دوم

آگهی دعوت (نوبت دوم)مجمع عمومی عادی شرکت ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نساب نرسیدن سهامداران ،جلسه تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ساعت ….روز …./…./…. درادرس……………………………………………………………………………………………… برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه :

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

                                                                                     رئیس هیئت مدیره

(دعوت کننده )

 


 

نمونه (سه ) آگهی نوبت دوم

 آگهی دعوت (نوبت دوم )مجمع عمومی عای و فوق العاده  شرکت …………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………

با توجه به اینکه جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت اول)مورخ …./…./…. به علت به حد نساب نرسیدن سهامداران ،جلسات تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم که به ترتیب در ساعات ….و….روز …./…./…. در ادرس……………………………………………………………………………………………………………. برگزار می گردد حضور به هم رسانید .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی

انتخاب مدیران –بازرسان –روزنامه کثیر الانتشار و تصویب تراز مالی ….

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصلاح ماده ۳۷ اساسنامه و افزایش سرمایه شرکت

رئیس هیئت مدیره

                (دعوت کننده )

 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

24- وفاداری مدار از مختلسان/ که هر دم با سیاسیون سرایند!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 6 خرداد 1403