..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ نحوه اقدام برای بیمه بیکاری

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

1- ارائه درخواست بيمه بيكاري توسط متقاضي به واحد بيمه بيكاري به همراه صورتمجلس شوراي سازش يا آراء صادره مراجع حل اختلاف يا قرارداد كار

2- ارسال فرم شماره يك به سازمان تامين اجتماعي (فرم استعلام) جهت اخذ سابقه پرداخت حق بيمه

3- وصول پاسخ استعلام از تامين اجتماعي و تشكيل پرونده متقاضي

4- در صورت ارائه درخواست بيمه بيكاري پس از انقضاي مهلت 30 روز طبق قانون مراتب طي نامه اي جهت طرح در هيئت حل اختلاف بمنظور اعلام نظر در خصوص موجه يا غيرموجه بودن تاخير در تسليم درخواست اعلام ميگردد

5- رسيدگي به پرونده متقاضي در هيئت دو نفره بيمه بيكاري

6- در صورت عدم موافقت با برقراري مقرري به متقاضي طلاع رساني شده و پرونده مختومه ميگردد

7- در صورت موافقت با برقراري ارسال فرم هاي 2 و 3 و 4 و پيوست فرم 4 به تامين اجتماعي
8- در مواقع اعتراض متقاضي به پرونده اي كه در هيئت دونفره رد شده است پرونده به كميته استاني بيمه بيكاري ارجاع مي شود كه در صورت تائيد راي هيئت دونفره در كميته استاني پرونده مختومه و در صورت موافقت با برقراري به واحد بيمه بيكاري جهت ادامه مراحل قانوني ارجاع مي گردد.

9- صدور فرم شماره (4 پ ) توسط سازمان تامين اجتماعي و ارجاع آن به واحد بيمه بيكاري

10- صدور فرم شماره 5 حضور و غياب متقاضي و فرم شمار (8) برقراري بيمه بيكاري و ارسال آن به سازمان تامين اجتماعي جهت برقراري بيمه بيكاري

11- صدور فرم شماره 6 معرفي به سازمان آموزش فني و حرفه اي و پيگيري مستمر در خصوص حضور متقاضي در كلاسهاي آموزشي كه بصورت ماهانه گزارش حضور در كلاس به واحد بيمه بيكاري ارائه مي گردد و در صورت غيرموجه بودن عدم شركت در كلاسهاي مذكور قطع بيمه بيكاري مي گردد

12- صدور فرم شماره 7 معرفي به نهضت سوادآموزي براي متقاضيان واجد شرايط پيگيري مستمر در حضور متقاضي در كلاسهاي مربوطه كه بصورت ماهانه گزارش حضور در كلاس به واحد بيمه بيكاري ارائه ميگردد و درصورت غيرموجه بودن عدم حضور در كلاسهاي مذكور قطع مقرري مي گردد

13- مراجعه حضوري متقاضيان در تاريخ هاي تعيين شده جهت حضور و غياب كه در صورت عدم مراجعه غيرموجه قطع مقرري مي گردد و اسامي مراجعه كنندگان در تاريخ هاي مقرر جهت ادامه برقراري بيمه بيكاري به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي گردد.

14- معرفي مقرري بگيران جهت اشتغال در واحدهاي كارگري متقاضي نيروي كار كه در صورت قبول شغل پيشنهادي مشغول به كار و در صورت عدم قبول شغل پيشنهادي قطع مقرري

15- صدور فرم شماره 10 براي مقرري بگيراني كه به دلايل مختلف از جمله اشتغال مجدد يا پايان استفاده از مقرري و يا… قطع مقرري مي گردند و ارسال آن به تامين اجتماعي

 شرايط برقراري مقرري بيمه بيكاري (قراردادهاي مدت موقت) موضوع تفاهم نامه:
الف) شاغلين در كارهاي با ماهيت دائم با قرارداد مدت موقت بشرط دارا بودن يكسال سابقه در آخرين كارگاه و احراز ساير شرايط قانوني مي توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره مند شوند.
ب) افراد زير نمي توانند از مقرري بيمه بيكاري بهره مند شوند:
– شاغلين در كارهاي فصلي كه در پايان فصل كار بيكار مي شوند.
– شاغلين در كارهاي با ماهيت غيردائم مثل پروژه ها و نظاير آن در پايان كار ، پايان قرارداد يا اتمام بخشي از كار كه بدليل عدم نياز بيكار مي شوند.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

اگه سرهم‌‏بندی کتاب شاخ بود، فلاني شاخش به‌‏ آسمون مي‌‏رسيد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 28 خرداد 1403