..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ چه فرقی بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی هست ؟

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

چه فرقی بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی هست ؟

 

الف . حل و فصل يك دعواي حقوقي بعد از تاريخ ترازنامه كه وجود تعهد فعلـي واحـد تجاري در تاريخ ترازنامه را تأييد ميكند. واحد تجاري هرنوع ذخيره شناسايي شده مربوط را طبق استاندارد حسابداري شماره 4 باعنوان ذخاير، بدهيهاي احتمـالي و داراييهاي احتمالي تعديل ميكند. واحد تجاري نبايد تنها به افـشاي بـدهي احتمـالي ناشي از حل و فصل دعواي حقوقي فوق اكتفا كند، زيرا حل و فصل دعـواي يـاد شده شواهد اضافي مبني بر لزوم تعديل ذخيره را در تاريخ ترازنامه تأييد ميكند.

ب . اطلاعات دريافتي بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر آن باشد كه ارزش يـك دارايـي در تاريخ ترازنامه كاهش يافته يا مبلغ زيان كاهش ارزش شناسايي شده قبلي بـراي آن دارايي نيازمند تعديل است، براي مثال :

– ورشكستگي يك مشتري كه بعد از تاريخ ترازنامه رخ مـيدهـد، معمـولاً مؤيـد وجود زيان درمورد يك حساب دريافتني تجاري در تاريخ ترازنامه است و واحد تجاري لازم است مبلغ دفتري حسابهاي دريافتني تجاري را تعديل كند، و فروش موجودي كالا بعد از تاريخ ترازنامه ممكن است شـواهدي دربـاره خـالص ارزش فروش آنها در تاريخ ترازنامه فراهم كند.

ج . مشخص شدن بهاي تمام شده داراييهاي خريداري شده يا عوايد حاصل از فـروش داراييها بعد از تاريخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاريخ ترازنامه انجـام شـده باشد،

د . تعيين مبلغ پرداختهاي مربوط به مشاركت در سود يا پاداش بعد از تاريخ ترازنامـه، در صورتي كه واحد تجاري در تاريخ ترازنامه تعهد فعلي قانوني يـا عرفـي بـراي چنين پرداختهايي، درنتيجه رويدادهاي قبل از تاريخ مذكور، داشته باشد،

ه . تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي شركتهاي فرعي و وابـسته بـراي دوره يـا دوره هاي قبل از تاريخ ترازنامه شركت اصلي يا همزمان با آن،

و . دريافت وجه يا مشخص شـدن مبلـغ قابـل وصـول بابـت ادعاهـاي خـسارت از شركتهاي بيمه كه در تاريخ ترازنامه در مرحله مذاكره بوده است، و

ز . كشف موارد تقلب يا اشتباهي كه حاكي از نادرست بودن صورتهاي مالي است.

تعديلات سنواتي يعني اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان) انباشـته ابتداي دوره منظور ميگردد، به اقلامي محدود ميشود كه از “ تغيير در رويه حـسابداري” و “ اصلاح اشتباه” ناشي گردد.

 

اثر تعديلات سنواتي بايد از طريق اصلاح مانده سود (زيان) انباشته ابتـداي دوره در صـورتهاي مالي منعكس گردد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

حسابدار بی‏کار، خواب تنخواه می‏بینه!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 5 تیر 1403