..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ جزئیات تعرفه‌های بانکی برای گشایش ال سی ریالی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

جزئیات تعرفه‌های بانکی برای گشایش ال سی ریالی

به گزارش ایسنا، در ماده یک این ضوابط آمده است که تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر این ضوابط نیز نافذ است.

ماده 2- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا/ خدمت پس از کسر دریافت موضوع ماده (5) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400000 ریال کمتر باشد.

 

تبصره1-در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل کند.

تبصره2-در اعتبار اسناد داخلی مدت، دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می شود.

 

 

 

تبصره3-مبالغ دریافتی دراین ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.

 

 

ماده 3- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن کالا / خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کننده مکلف می‌باشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (2) این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90درصد به عنوان جبران هزینه‌های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

 

 

 

ماده4-چنانچه پیام ابلاغ گشایش / اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می تواند حداکثر 150000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش – اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت کند.

 

 

 

ماده5-بانک تایید کننده می تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی، حداکثر 75 درصد در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسناد داخلی)، دریافت دارد.

 

 

تبصره-در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تاییدکننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل کند.

 

 

ماده6- بانک گشایش کننده می تواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه کند.

 

 

 

تبصره-در صورت ارائه اسناد به بانک تاییدکننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانک‌های مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه کنند.

 

 

 

ماده7-کارمزدهای موضوع مواد (4)، (5) و (6) این ضوابط می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه شود.

 

 

 

ماده8-سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسناد داخلی – ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج است

 

 

 

 

ماده9-مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع است.

 

 

 

تبصره-کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف (7) جدول پیوست بخش نامه شماره 91/85331 مورخ 1391/4/5 بوده واز شمول این بند مستثنی است.

 

 

ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی – ریالی در 9 ماده و شش تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ 1391/10/3 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 1391/10/15 لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد – هزینه اعتبار اسنادی داخلی – ریالی، ممنوع ذیل بند ششم فصل اول بخش نامه شماره نب/6409 مورخ 1386/7/14 می شود.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

بالاتر از علی‌‏ الراس که تشخیص نیس!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 3 مرداد 1403