..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ ضوابط آموزش حرفه‌ای مستمر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

ضوابط آموزش حرفه‌ای مستمر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به اینکه آموزش حرفه‌ای مستمر نقش اساسی در حفظ و ارتقای صلاحیت حرفـه‌ای حسابداران رسمی ایفا می‌کند لذا حصول اطمینان نسبت به تداوم صلاحیت حرفه‌ای مستلزم وجود ضوابط روشن و نظارت بر رعایت الزامات تعیین شده می‌باشد.

 

1 )   حسابداران رسمی شاغل باید در هر سال حداقل ”40 امتیاز“ آموزش حرفه‌ای را کسب نمایند. این موضوع از طریق کنترل کیفیت سالیانه بررسی و امتیاز آن در بخش مربوط پرسشنامه‌های کنترل کیفیت و کنترل وضعیت لحاظ می‌گردد. همچنین در پایان دوره‌های 3 ساله چنانچه امتیاز مکتسبه عضو مربوط از ”120 امتیاز“ کمتر گردد، مشمول تنبیهات انضباطی می‌گردد.

2 )   حسابداران رسمی غیر شاغل باید در هر سال حداقل ”20 امتیاز“ آموزش حرفه‌ای را کسب نمایند. این موضوع در زمان درخواست تغییر وضعیت به حسابدار رسمی شاغل کنترل می‌گردد و تغییر وضعیت به حسابدار رسمی شاغل منوط به کسب حداقل امتیاز آموزش حرفه‌ای می‌باشد.

3 )      عناوین اصلی امتیاز آموزش حرفه‌ای به شرح زیر است:

 

ردیف

عناوین امتیاز آموزشی

حداکثر امتیاز

1

شرکت در دوره‌های بازآموزی

30

2

شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط

10

3

کسب امتیاز کنترل کیفیت کار ”الف“

5

4

انتشار مقالات و کتب علمی و حرفه‌ای

10

5

تدریس دروس تخصصی در مراکز آموزشی و حرفه‌ای

5

6

شرکت در همایش‌های علمی و حرفه‌ای

5

7

مشارکت در برنامه‌های تخصصی مجامع حرفه‌ای

10

8

تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی حسابداری و رشته‌های مشابه

5

9

تحصیل در دوره‌های آموزشی انجمن‌های حرفه‌ای بین‌المللی

5

 


1-3)    شرکت در دوره‌های بازآموزی  (30 امتیاز) :

·       دوره‌های آموزش حرفـه‌ای مختص استانداردهای حرفـه‌ای و قوانین و مقررات مرتبط تجدید نظر شده.

·       دوره‌های آموزش حرفـه‌ای مختص استانداردهای حرفه‌ای و قوانین و مقررات مرتبط وضع شده جدید.

·   دوره‌های آموزش حرفه‌ای مختص استانداردهای حرفه‌ای و مقرراتی با بیشترین فراوانی اشکالات طبق اعلام واحد کنترل کیفیت جامعه.

·       دوره‌های آموزش حرفه‌ای بکارگیری دستورالعمل‌های حرفه‌ای.

 

n    شرکت در هر ساعت کلاس آموزشی ”یک امتیاز“ محسوب می‌شود.

n    کسب حداقل ”20 امتیاز از این مجموعه در هر سال توسط اعضای شاغل الزامی است.

n  مرکز آموزش جامعه باید دوره‌های مزبور را به طور مستمر و در تمام فصول حسب مورد به صورت حضوری، نیمه حضوری، مجازی و مکاتبه‌ای برگزار ‌نماید.

n  جامعه باید بخش حضوری دوره‌های مزبور را در مناطق مختلف کشور (مراکز منطقه‌ای) از طریق تعیین اعضا و یا سایر اشخاص ذیصلاح برگزار ‌نماید.

2-3)  شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط (10 امتیاز) :

·       دوره‌های مختلف آموزشی دانش عمومی و تخصصی فن‌آوری اطلاعات.

·       دوره‌های مختلف آموزشی دانش عمومی و تخصصی زبان انگلیسی.

·       دوره‌های مختلف آموزشی DBA  و  MBA حسابداری و مدیریت.

·       دوره‌های مختلف آموزشی دانش عمومی و تخصصی مدیریت.

·       دوره‌های مختلف آموزشی حقوق مالی و مرتبط.

n    ارائه گواهینامه طی دوره در مراکز آموزشی معتبر در هر سال ”5  امتیاز“.

n    کسب حداقل ”5  امتیاز“ از دوره‌های مختلف این بخش در هر سال توسط اعضای شاغل الزامی است.

3-3)  کسب امتیاز کنترل کیفیت کار  رتبه الف  (5  امتیاز) :

·   بابت کسب امتیاز کنترل کیفیت کار رتبه الف در سال مربوط، به هر یک از امضا کنندگان گزارش حسابرسی مورد بررسی حداکثر ”5  امتیاز“.

4-3)  انتشار مقالات و کتب علمی و حرفه‌ای (10  امتیاز) :

·   بابت انتشار هر مقاله حرفه‌ای و تخصصی در نشریات اقتصادی ”2 امتیاز“، مجلات حرفه‌ای ”5 امتیاز“،  مجلات علمی و پژوهشی ”8‌ امتیاز“، انتشار کتب تخصصی ”10 امتیاز“.

5-3)  تدریس دروس تخصصی در مراکز آموزشی و حرفه‌ای (5  امتیاز) :

·       بابت تدریس دروس تخصصی در مراکز آموزش عالی هر سال حداکثر ”5 امتیاز“.

·       بابت تدریس دروس تخصصی در مراکز آموزش حرفه‌ای هر دوره آموزشی حداکثر ”5 امتیاز“.

6-3)  شرکت در همایش‌های علمی و حرفه‌ای (5  امتیاز) :

·       بابت شرکت در همایش علمی و حرفه‌ای مرتبط یک روز کامل حداکثر ”5 امتیاز“.

7-3)  مشارکت در برنامه‌های تخصصی مجامع حرفه‌ای (10  امتیاز) :

·   بابت عضویت در کار گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مجامع و مؤسسات حرفه‌ای و واحدهای اجرایی معتبر و همکاران گروه کارشناسی کارگروه‌های مذکور حداکثر ”10 امتیاز“.

·   بابت اظهار نظر مکتوب نسبت به پیش‌نویس استانداردهای حرفه‌ای و پاسخ صحیح به سئوالات مطرح شده در مقالات و مطالب آموزشی حداکثر ”10 امتیاز“.

·       بابت عضویت در هیأت علمی و سخنرانی در همایش‌های تخصصی و حرفه‌ای حداکثر ”5 امتیاز“.

·   بابت تدوین منابع، مطالب و کیس‌های آموزشی و عضویت در هیأت‌ تحریریه نشریات حرفه‌ای و تخصصی حداکثر ”5 امتیاز“.

·        بابت عضویت در هیأت امناء، مؤسس و علمی مراکز آموزش عالی و ارکان مجامع حرفه‌ای حداکثر ”5 امتیاز“.

8-3)  تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی حسابداری و رشته‌های مشابه (5  امتیاز) :

·       بابت تحصیل در دوره‌های فوق لیسانس و دکترا، در هر سال حداکثر ”5 امتیاز“.

9-3)  تحصیل در دوره‌های آموزشی انجمن‌های حرفه‌ای بین‌المللی (5  امتیاز) :

·       بابت تحصیل در دوره‌های آموزشی و حرفه‌ای انجمن‌های حرفه‌ای شناخته شده بین‌المللی، هر سال حداکثر ”5 امتیاز“.

10-3)سایر دوره‌های آموزشی

·   سایر دوره‌های آموزشی پیش‌بینی نشده در این ضوابط بر اساس ارائه مستندات توسط عضو ذینفع و مصوبه کارگروه آموزش و تحقیقات در این خصوص خواهد بود.

11-3)کارکنان حرفه‌ای تحت استخدام

حسابداران رسمی شاغل، برای کارکنان حرفه‌ای تحت استخدام خود، باید نسبت به اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای مستمر موضوع بندهای 1-3 و 2-3 فوق از طریق جامعه و یا در صورت تدوین آیین‌نامه آموزشی مطابق ضوابط، پس از هماهنگی کتبی با جامعه، نسبت به موضوع رأساً اقدام و مستند سازی نمایند.

این ضوابط در 3 بند اصلی و 11 بند فرعی (1-3  الی 11-3) در تاریخ 4/11/1391 به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ 1/1/1392 قابل اجرا بوده و متن کلیه مصوبات قبلی مغایر با آن کان لمن یکن تلقی می‌گردد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

استانداردهای ترجمه‌شده رو که دیگه براش هورا نمی‌‏کشن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 2 مرداد 1403