..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص اصول و سياستهاي حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضاي مجازي

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص اصول و سياستهاي حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضاي مجازي

کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي، در جلسات مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۱۱/۳/۱۳۹۲ در راسـتاي بند‌هاي ۲، ۴ و ۶ شـرح وظايـف خود (ابلاغيـه شماره ۹۱۱۶۰/۰۱/ش مورخ ۸/۷/۱۳۹۱) و همچنين در راستاي ارتقاي خدمات داخلي فضاي مجازي و توسعه کاربرد شبکه ملي اطلاعات «اصول و سياستهاي حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضاي مجازي» را به شرح زير تصويب نمود که جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:
۱‌ـ خدمات سلامت در فضاي مجازي (موضوع ابلاغيه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زير که با استفاده از فناوري‌هاي مختلف به ويژه فناوري‌هاي پهن باند مبتني بر شبکه‌هاي ارتباطي ثابت و همراه ارائه مي‌شود، مشروط بر آن‌که با تأييد مرکز ملي فضاي مجازي، صرفاً در حوزه‌ي «خدمات سلامت» بوده و همچنين ساير بند‌هاي مصوبه‌ي حاضر و پيوست امنيتي رعايت شود.
۱ـ۱ـ خدمات سلامت الکترونيک از راه دور ( Tele – Health ) شامل تشخيص از راه دور، تجويز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحي از راه دور و مراقبت‌هاي درماني از راه دور.
۱ـ۲ـ خدمات سلامت الکترونيک همراه ( Mobile – health ) شامل خدمات اطلاع‌رساني سلامت مبتني بر تلفن همراه، ارسال علائم حياتي بيمار از طريق تلفن همراه، خدمات مراقبتي مبتني بر تلفن همراه و خدمات نظارتي فرايند درماني مبتني بر تلفن همراه.
۱ـ۳ـ ساير خدمات سلامت الکترونيک ( E – Health ) شامل بيمه سلامت، آموزش الکترونيکي سلامت، انتقال اطلاعات پزشکي و تصاوير آزمايشگاهي، خدمات اطلاعات دارويي (شامل غذايي و آرايشي ـ بهداشتي) و خدمات مالي سلامت.
۲ـ حيطه جغرافيايي ارائه اين خدمات شامل تمامي استانها و عموم افراد حقيقي و حقوقي در سطح کشور مي‌باشد و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگي خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ويژه مناطق محروم را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي به تأييد مرکز ملي فضاي مجازي برساند و ظرف مدت ۲ سال اين خدمات را در محدوده جغرافيايي تعيين شده در طرح مذکور ارائه نمايد. جزييات خدمات ضروري که در ۲ سال اول بايد ارائه شود توسط مرکز ملي اعلام خواهد شد.
۳ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونيکي، بايد امنيت اطلاعات پزشکي کاربران را از حيث رعايت مقررات قانوني مربوط به حفظ اسرار پزشکي و محرمانگي اطلاعات و حريم خصوصي کاربران تضمين نمايند.
۴ـ متقاضيان خدمات موضوع مصوبه‌ي حاضر، بايستي موافقت‌نامه‌اي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر رعايت مقررات و ضوابط حوزه‌ي بهداشت و درمان کشور امضاء نموده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملي فضاي مجازي ارائه نمايند.
۵ـ متقاضيان مجوز «خدمات سلامت در فضاي مجازي»، به منظور دريافت مجوز، بايد با حداقل يکي از اپراتور‌هاي مخابراتي داراي مجوز، به عنوان «پيمانکار خدمات ارتباطي» خود، توافق رسمي نموده و مدارک لازم (قرار داد في‌ما‌بين) را به مرکز ملي فضاي مجازي ارسال نمايند.
تبصره۱ـ حيطه خدمات ارتباطي در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتني بر IP بر بستر سيم مسي، کابلي، فيبر‌نوري، فناوري‌هاي بي‌سيم، راديويي و تلفن همراه مي‌باشد.
تبصره۲ـ مجوز مبتني بر مصوبه حاضر، صرفاً در لايه خدمات بوده و امکان ايجاد شبکه ارتباطي مستقل را نمي‌دهد.
۶ ـ متقاضيان دريافت مجوز، بايستي ضمن ارائه طرح تجاري دقيق، توانايي خود بر تأمين مالي ارائه خدمات موضوع اين مجوز را اثبات نمايند. در طرح تجاري مذکور که به تأييد مرکز ملي فضاي مجازي خواهد رسيد، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و شاخص‌هاي مالي، بايد متناسب با شرايط بند ۲ مصوبه‌ي حاضر باشد و با توجه به گستردگي در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، ميزان درآمد در طول دوره ۱۰ ساله نبايد کمتر از ده هزار ميليارد ريال باشد.
تبصره ـ تمديد مدت اعتبار ۱۰ ساله مجوز حاضر توسط کميسيون عالي ممکن خواهد بود که ضوابط و شرايط آن، حداقل يکسال پيش از پايان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.
۷ـ متقاضيان دريافت مجوز لازم است ۳ درصد درآمد پيش‌بيني شده کل دوره طبق طرح تجاري مذکور در بند ۶ مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتياز اوليه» در هنگام دريافت مجوز و نيز هر ساله ۵ درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهيم در‌آمد با حاکميت»، به حساب درآمدي طرح‌هاي کلان شوراي عالي فضاي مجازي واريز نمايند.
تبصره۱ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافيايي و پوشش خدمات، عدم سرمايه‌گذاري طبق طرح و ساير جرايم، حداکثر تا سقف ۵ درصد درآمد پيش‌بيني شده در طرح تجاري، قابل تعيين است.
تبصره‌۲ـ دارنده مجوز بايستي حداقل ۶۰ درصد از درآمد پيش‌بيني شده در طرح تجاري خود را تضمين نمايد و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختي بابت «تسهيم درآمد با حاکميت» موضوع بند حاضر، از ۵ درصد اين کف درآمد کمتر نخواهد بود.
تبصره۳ـ در صورتي که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پيوستهاي محتوايي و امنيتي، به واسطه مصوبات کميسيون‌هاي عالي ارتقاي توليد محتوا، امنيت و تنظيم مقررات فضاي مجازي، هرگونه تعهد جديدي  به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از ۲ درصد کل درآمد پيش‌بيني شده در طرح تجاري بيشتر نخواهد بود.
تبصره۴ـ دريافت کننده مجوز بايستي معادل کف تسهيم در‌آمد دوره ۱۰ ساله (مذکور در تبصره۲)، به علاوه ۲۰ درصد از سقف جرايم (مذکور در تبصره۱)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره۳، ضمانت پرداخت قطعي به صورت ضمانتنامه بانکي تقديم نمايد.
۸ ـ در صورت مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي در دريافت اين مجوز، ضمن رعايت قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در کشور، ميزان سهم و حق رأي سهامداران خارجي از ۴۹ درصد کل سهام نبايد بيشتر باشد.
همچنين با توجه به اينکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاري مغاير با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ايجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصويب شد که هرگونه اصلاح و تکميل اين اصول، صرفاً در محدوده اختيارات کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي است و ساير شورا‌ها و کميسيونهايي که به موجب شرح وظايف کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي، بايستي در حوزه فضاي مجازي، تحت سياستهاي اين کميسيون عالي عمل نمايند (از جمله کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي عالي فناوري اطلاعات)، از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاري در حوزه خدمات سلامت الکترونيکي منع گرديدند. به‌ويژه تصويب سياستهاي تعرفه‌گذاري در خصوص «خدمات سلامت در فضاي مجازي»، در محدوده اختيارات کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي بوده و توسط مرکز ملي فضاي مجازي ابلاغ خواهد شد.
مهدي اخوان بهابادي ـ دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

کار در سازمان (حسابرسی) و ما گرد جهان می‌‏گردیم!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 15 خرداد 1402