..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ موضوع گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به پيگيري‌هاي ادارات کل امور مالياتي جهت دريافت فرم مخص

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ موضوع گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به پيگيري‌هاي ادارات کل امور مالياتي جهت دريافت فرم مخص

 

۱- ادارات کل امور مالياتي موظفند جهت دريافت فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت درخواست فرم هاي مخصوص گواهينامه” فرم تقاضاي مربوط را توسط راهبر سيستم تکميل نمايند. (پيوست شماره ۱)

۲- دفتر نظارت بر امور اجرايي اين معاونت ضمن بررسي درخواست ادارات کل امور مالياتي ذيربط، نسبت به تخصيص فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام با درج تعداد و شماره سريال در سامانه ماليات بر ارزش افزوده و تحويل آن به نماينده معرفي شده ادارات کل امور مالياتي اقدام خواهد نمود. (پيوست شماره ۲)

۳- در صورتيکه فرم هاي مخصوص تخصيص يافته يا گواهينامه هاي صادره به دلايل مختلف از جمله پارگي، مخدوش شدن و…. غيرقابل استفاده گردد يا مفقود شود ادارات کل امور مالياتي موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم هاي مخصوص/ گواهينامه هاي مخدوش شده و … موضوع را با حضور نمايندگان دادستاني انتظامي مالياتي و حراست با ذکر تعداد و شماره سريال، صورتمجلس و توسط راهبر سيستم در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت فرم ‌هاي امحا شده قبل از صدور گواهينامه” و “ثبت اطلاعات گواهينامه هاي مفقودي” درج نموده و نسخه‌اي از صورتمجلس را به ‌انضمام گواهينامه‌ هاي باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرايي ارسال نمايند. (پيوست شماره ۳)

۴- در صورتيکه فرم هاي مخصوص يا گواهينامه ‌هاي الکترونيکي ثبت نام توسط ادارات کل امور مالياتي يا مؤديان مفقود شود اشخاص ياد شده موظفند نسبت به تکميل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمايند. صدور گواهينامه جديد منوط به تکميل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سيستم در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت فرم‌ هاي امحا شده قبل از صدور گواهينامه” و “ثبت اطلاعات گواهينامه هاي مفقودي” خواهد بود.(پيوست هاي شماره ۴ و ۵)

تذکر: در صورتيکه مؤدي گواهينامه الکترونيکي ثبت نام خود را مفقود نمايد موظف است مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. همچنين مسئوليت هرگونه سوء استفاده از گواهينامه الکترونيکي مفقود شده بر عهده مؤدي خواهد بود.

 

۵- تجديد گواهينامه الکترونيکي ثبت نام منوط به تحويل گواهينامه هاي صادره قبلي خواهد بود و در صورت عدم تحويل گواهينامه‌ هاي قبلي به هر دليل رعايت بند (۴) اين بخشنامه ضروري خواهد بود.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

اگه سرهم‌‏بندی کتاب شاخ بود، فلاني شاخش به‌‏ آسمون مي‌‏رسيد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 1 مرداد 1403