..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارکنان دولت

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارکنان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را که مربوط به نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی است، به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که با حفظ مالکیت دولت، بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیردولتی واگذار شود، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز است.

همچنین مطابق ماده 121این قانون نیز، هیات وزیران مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط شده است.

بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی، باید با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت بگیرد.

کارمندان مازاد
بر اساس این آیین‌نامه، انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروههای تحول ادای دستگاهها خواهد بود.

شرایط انتقال به دستگاه‌های غیردولتی
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی) منوط به پیش‌بینی موضوع درمقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

از سوی دیگر، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

امتیازات ویژه برای انتقال از تهران
در راستای مصوبات اخیر دولت برای تشویق کارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان نیز تصریح شده است کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقر در تهران، واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها غیراز شهرستانهای استان تهران و کلان‌شهرها را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می‌نمایند، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می‌شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمدید پیمان‌نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان‌نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود.

تامین اعتبارحقوق کارمندان منتقل شده
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد کرد.

شرایط ماموریت
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دیگر مشمول این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است.

همچنین پرداخت فوق‌العاده و هزینه‌هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می‌گیرد نظیر اضافه‌کار و هزینه‌های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است. این پرداختها با صدور فیش صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف است نسخه‌ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال کند.

شرایط ماموریت بیش از 6 ماه
مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از 6 ماه نیز مجاز است.

در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های وی حسب توافق دستگاهای ذی‌ربط خواهد بود.این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو‌ق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان‌پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از 5 سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت تعیین خواهد شد.

در آیین‌نامه تاکید شده که حقوق و فوق‌العاده‌هایی که حسب مورد به مأموریت تعلق می‌گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت است. کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.

طبق این مصوبه، دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور نخواهد بود. ضمنا تمدید مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده‌اند، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماموریت کارمندان پیمانی
بر اساس این آیین‌نامه، مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف مدت پیمان‌نامه آنان امکان‌پذیر است و کارمند پیمانی مأمور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان‌نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی کند.

البته در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می‌گیرد، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیرپست و محل خدمتی که در پیمان‌نامه مشخص شده، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان‌نامه نیست.

بر اساس این مصوبه، تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست. چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمان های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته نیاز باشد، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده دولت در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین‌المللی مربوط اعزام می‌نماید.حقوق و فوق‌العاده‌های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی مربوط پرداخت خواهد شد.

انتقال به شهرداری و شورای شهر
بر اساس تصمیم دولت، در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می‌تواند وی را با رعایت مقررات این آیین‌نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی‌ربط مأمور کند.

انتقال به سازمان‌های غیردولتی
طبق این آیین‌نامه، اعزام کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.

ضمنا، ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم‌‌نامه، در اجرای مصوبات موردی هیأت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیردولتی مأمور شده‌اند، تا پایان خدمت مدت مأموریت بلامانع است.لیکن تمدید آن منوط به رعایت این مصوبه خواهد بود.

دستگاههای اجرای مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی، از اختیارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌تواند برای موادی از این آیین‌نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد، دستورالعمل یا شیوه‌نامه مربوط را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

اختیار کارمندان برای تعیین وضعیت خود پس از خصوصی‌سازی
مطابق تصمیم دولت و به منظور حمایت از منافع کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، وضعیت شغلی و بازنشستگی این قبیل کارمندان پس از خصوصی‌سازی به 6شیوه مشخص شده که البته حق انتخاب با خود کارمندان خواهد بود. بر این اساس، با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد شد:

1 ـ انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی که کتباً متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین‌نامه.

2 ـ انتقال به یکی دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود.

3 ـ بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد.

4 ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جزو سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهد شد.در پایان مدت مرخصی بدن حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

5 ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط.در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،‌کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط محسوب خواهد شد.

6 ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به عنوان مأمور.در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیردولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مزبور آن را پرداخت می‌نماید.لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقی می‌شود و در این مدت، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی با حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون میریت خدمات کشوری خواهد بود.
در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیردولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت، با وی مطابق مفاد این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

وضعیت بازنشستگی در صورت انتقال به بخش غیردولتی
بر اساس تصمیم دولت، کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، در صورت انتقال به بخش غیردولتی (مورد 5 بالا) می‌توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند:

1ـ تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه‌التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می‌نماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.

2ـ انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور.در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت کند.

اعطای حق اختیار به کارمندان دستگاه‌های خصوصی‌شده
بر اساس این مصوبه، کارمند می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه، 3 روش از روشهای 6گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.دستگاه مربوط نیز مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور اقدام کند.

این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

براي يك ناحسابرس، در جامعه رو نمي‌‏بندن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 6 خرداد 1403