..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج ) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج ) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری :

۱- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ بصورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی (دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی.

۲- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مودیان بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم تکمیل شده باشد.

۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل ۴۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دیماه ۱۳۹۲ تقسیط گردد. بدیهی است مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی (دستی) تسلیم نمایند، مالیات ابرازی را بایستی کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

۴- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

۵- مودیانی که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۱ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ مورد قبول است)

۶- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۰ از حداقل ( صاحبان مشاغل دارای پروانه تولیدی در شهر تهران و مراکز استانها ۱۴ % و در سایر نقاط کشور ۱۲% ، سایر صاحبان مشاغل در شهر تهران و مراکز استانها ۱۶% و در سایر نقاط کشور ۱۴% ) کمتر نباشد با رعایت بندهای ۱ الی ۳ فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط:

۷- در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان ۱۵% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.

۸- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال ۱۳۹۱ ، مودیانیکه ظرف ۵ سال متوالی (عملکرد سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) مالیات آنها براساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۱ مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۹- مودیان ردیف های ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۱۰- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۱- در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۲- بنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال ۱۳۹۱ تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

علی عسکری


اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

بالاتر از علی‌‏ الراس که تشخیص نیس!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 26 خرداد 1403