..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ معافيتهاي مالياتي

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

معافیتها

هدف موضوع ماده قانونی
جلوگیری از پیچیدگی مالیاتی 1- وزارت خانه ها و موسسات دولتی 2- دستگاه های اجرای ی 3- شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات های موضوع مالیات های مستقیم هستند 2-(باب اول ) (اشخاص مشمول مالیات)
اعتدال در ثروت همگانی. حمایت از وراث استثنایی. از سهم الارث هر یک از وراث طیقه اول مبلغ سی میلیون(30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیالت می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ ÷نجاه میلیون(50.000.000) ریال خواهد بود. 20-ارث
حمایتهای اجتماعی. وجوه بازنشستگی ووظیفه و ÷س انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر- خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد. از شمول مالیات بر ارث خارج است. بند 1 ماده 24 ارث
به منظور جلو گیری از اخذ مالیات مضاعف به شرط معامله متقابل. اموال منقول متعلق به مشمولین بند4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرار داد وین مورخ اردبیهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرار داد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل از شمول مالیات بر ارث خارج است. بند 2 ماده 24 ارث
تشویق وحمایت از فعالیتهای عام المنفعه. اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور ازشمول مالیات بر ارث نمی باشد. بند 3 ماده 24 ارث
حمایت از سرمایه گذاری مواد.. حمایت از جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردمی. %80 اوارق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز به همچنین پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد(40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد(40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحد های تولیدی صنعتی، معدنیو کشاورزی از شمول فصل مالیات بر ارث خارج است. بند 4 ماده 24 ارث
حمایت از خانواده معظم شهداء. وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایارن و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد. 25 ارث
حمایتهای اجتماعی. محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افارد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک تابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزوبر باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی باری هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخشش خارج خواهد بود. تبصره 1 ماده 53 املاک
اخذ مالیات از درآمد مکتسبه حمایتهای اجتماعی. املاکی که مجانا” در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود. تبصره 2 ماده 53 املاک
تشویق سرمایه گذاری بخش مسکن استجاری و انبوه سازی با توجه به الگوی مصرف و تشویق مالکان به واگذاری مسکن ملکی خود به اجاره و جلوگیری از افزایش اجاره بهاء. مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت در آمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تامجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درامد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. تبصره 11 ماده 53 املاک
رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حداقل سطح معشیت و یکسال سازی معافیت پایه. در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه در آمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی در امد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد مشمولان این ماده باید اظهار نامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادراه امور مالیاتی محل وقوع ملک تسیلم و اعلام نمایند که هیچگونه در آمد دیگری ندارند. اداره امور مالیایت مربوط باید خلاصه مندرجات اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی ووظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی در آمد تلقی نخواهدشد. 57 املاک
حمایتهای اجتماعی. نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحد های مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل اول(….) نخواهد بود. 65(املاک)
املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است. 68(املاک)
حمایتهای اجتماعی. هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفرنهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تلعق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. 70(املاک)
تشویق و ترغیب سرمایه گذاری و فعالیت در بخش. معافیت در آمد حاصل از کلیه فعالیتهای: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیلف نخیلات. تا پایان برنامه سوم توسعه از مهافیت برخودار است. 81( کشاورزی)
حفظ حداقل سطح معیشت و عدالت اجتماعی و یکسان سازی معافیت پایه. تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه بگیران از جمله کار گران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات می شود. 84( حقوق)
اجتناب از اخذ مالیاتی مضاعف. در آمد های حقوق کارکنان و تابعین دول خارجیبه شرح زیر از پرداخت مالیت معاف است: 1- روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسات تخصص آن در ایران نسبت به در امد حقوق در یافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامس ایران نباشند. 91( حقوق)
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف. 2- روسا و اعضای مامریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق در یافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و عملی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور. 4- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمتیندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به در آمد حقوق دری افتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 91( حقوق)
حمایتهای اجتماعی. اخذ مالیات از در امد. حمایتهای اجتماعی. 5- در آمدهای حقوق در داخل کشور بشرح ذیل از پرداخت مالیات معاف است.حقوق بازنشستگان و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت ووظیفه یا مستمری پرادختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود. 6- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل. 7- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کار گران قرار میگیرد. 19(حقوق)
حمایتهای اجتماعی. حداقل معیشت. حمایتهای اجتماعی و منطقه ای و جذب نیروهای متخصص. حمایتهای اجتماعی. حفظ حداقل معیت و حمایت اجتماعی. ( به منظور حمایت از پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان) ارج نهادن به منزلت اجتماعی ایثارگران عزیز و اقشارویژه. 8- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 9- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا” معادل یک دوازهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون. 10- خانه های سازمانی که با اجاره قانونی و یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. 11- وجوهی که کار فرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما” یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 12- مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازهم معافیت موضوع ماده(84) این قانون. 13- در امد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وآزادگان. 91(حقوق)
جذب و نگهداری نیرو در مناطق کمتر توسعه یافته سیاستهای حمایت اجتماعی. پنجاه درصد(50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. 92( حقوق)
حفظ حداقل سطح حداقل معیشت و عدالت اجتماعی. در آمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع بخش مشاغل که اظهار نامه مالیاتی خود را طبق مقررات در آمد موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد ان به نرخ های مذکور در ماده(131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جار یاست. 101( مشاغل)
استفاده از توان و دانش تخصص شرکتها و اشخاص حقوقی خارجی. در مورد عملیات پیمانکاری در ایران( هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی که شامل تهیه و نصب موارد مذکور)، در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و مو سسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرار داد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرار اد یا اصلاحات و الحاقات بعدی، آن مبالغ لوازم و تجیهزات به طور جدا از سایر اقلام قرار داد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهدبود. تبصره 2 ماده 107 (اشخاص حقوقی)
جلب و جذب سرمایه گذاری. شعب و نمایندگی های شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت ما در اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 3 ماده 107( اشخاص حقوقی)
استفاده از توان فنی و تکنولوژی خارجی. در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری در ایران نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایارنی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرار داد دست اول که توشط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست او.ل از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد بود. تبصره 4 ماده 107( اشخاص حقوقی)
به منظور تسهیل در ادغام شرکتها کوچک. تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دودر هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است. بند الف ماده 111( اشخاص حقوقی)
به منظور حمایت و تسهیل در تشکیل شرکتهای بزرگتر. انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. بند ب ماده 111( اشخاص حقوقی)
به منظور حمایت. عملیات ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود مسئول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد قانون مالیاتها نخواهد بود. بند ج ماده111( اشخاص حقوقی)
به منظور حمایت از خسارت دیدگان وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگف زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود. بند ب ماده 127( اتفاقی)
سیاستهای حمایت از صادر کنندگان و تولید کنندگان و بخش کشاورزی. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید. بند ج ماده 127( اتفاقی)
تسهیل در امر مختومه نمودن پرونده هائی که فاقد مطلوبیت پیگیری بلحاظ هزینه وصول دارند. وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند بدهی مالیات هایی ک سا تحصیل در آمد مربوط یا تعلق آنها مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا” یا جزنا” مورد بخشودگی قرار دهد. تبصره ماده 130
تشویق سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و معدنی خصوصا” در مناطق کمتر توسعه یافته و تخصیص و جهت دهی به منابع. در آمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزراتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد ( 100%9 و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف است. 132( معافیتها)
سیاست حمایت در صنعت ایرانگردی و جهانگردی. کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق معاف هستند. تبصره 3 ماده 132( معافیتها)
حمایتهای اجتماعی در راستای مشارکت جوئی و اعتلای همکاری های صنفی و گروهی. معافیت صددرصد درآمد شرکتها تعاونی: روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف است. 133
سیاستهای حمایتی از امر آموزش و فرهنگ و اعتلای امور پرورشی و پزوهشی. حمایتهای اجتماعی. در آمد حاصل از تلعیم و تربیت، مدارس غیر انتفاعی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاها و مراکز آموزش عالی و در آمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و در آمد باشگا ه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حصل از فعالیت های منحصرا” ورزشی معاف از پرداخت مالیات می باشند. 134( معافیتها)
حمایتهای اجتماعی و گسترش صنعت و فرهنگ بیمه. معافیت مجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قرار دادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود. 136( معافیتها)
سیاستهای حمایتی و پذیرش هزینه های درمانی بلحاظ اصل وضع مالیات از درآمد. هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتل به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ای ایران باشد در یافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد. 137(معافیتها)
منظور گسترش . نوسازی و تکمیل واحدهای موجود و یا ایجاد واحد های جدید و تشویق سرمایه گذاری. ان قسمت از سود ابزاری شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و باز سازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحد های جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشورط ب راین که قبلا” اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد برسود ابزاری همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور در محاسبه مالیات سود ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور وو یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. 138( معافیتها)
حمایت از طرح ساماندهی صنایع و مشاغل و آمایش سرزمین. کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلا” به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. تبصره 3 ماده 138( معافیتها)
ساستهای حمایتی فرهنگی. موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف است: موقوفات- نذورات-پذیره- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی. استان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنس(ع)، استان حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد این موسی(ع)” شاه چراغ”، آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا، سایر بقاء متبرکه که بعهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. ماده 139(معافیتها) (بندالف)
به منظور حمایت از سازمان هلال احمر. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. بند (ب) ماده 139
به منظور حمایت از صندوق و سازمانهای مذکور. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز باز نشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کار فرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط انها از پرداخت است بند(ج) ماده 139
به منظور حمایت از مدارس علوم اسلامی. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد. بند(د) ماده 139
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدید نهادهای اسلامی از پرداخت تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد. بند(ه) ماده 139( معافیت ها)
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. آن قسمت ار در آمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد. بند(و) ماده 139( معافیت ها)
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. ز: معافیت در آمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه خمس و زکات بند(ز) ماده 1390 معافیتها)
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. ح: معافیت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل: بند(ح) ماده 139
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. – تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، تحقیقات علمی، تحقیقات دینی، تحقیقات فنی،اختراعات، اکتشافات، تلعیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر ونگهداری مساجد، مصلاها، حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه با وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، بند(ح) ماده 139(معافیتها)
کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر، مشروط بر این که در آمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد. بند (ح) ماده 139
حمایتهای اجتماعی و فرهنگی. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند. بند(ط) ماده 139
حمایت اجتماعی. کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها وتشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی شود. بند(ی) ماده 139
حمایت از هیات های مذهبی و اقلیت های دینی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی. موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصوِیب وزارت کشور برسد. بند(ک) ماده 139
حماِت از فعالیت های انتشاراتی مطبوعاتی- فرهنگی و هنری. فعالیت های: انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انجام می شوند. بند(ل) ماده 139
حمایت از فعالیتهای آموزشی. وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینار ها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و….. در چاپ چوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1 ماده 139
به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی سیا ست های حمایتی اقتصادی و تجاری خارجی. معا فیت 100% در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی محصولات بخش کشاورزی- شامل محصولات. -زارعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع. و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و معافیت 50% در آمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند( فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزراتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی- کشاورزی و جهاد سازندگی ووزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران می رسد. بند الف ماده 141( معافیتها)
جلب ترغیب کشورهای همسایه به استفاده از راهها و کسب در آمد ترانزیت( سیاست اقتصادی) معافیت 100% در آمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا انجام کاری بر روی آن صادر می شوند. بند ب ماده 141
ترویج و حمایت از صنایع دستی و اشتغال موجود آن. درآمد کارگاههای: فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه ازپرداخت مالیات معاف است. 142
جلب سرمایه ها کوچک و پس انداز ها به سوی سرمایه های مولد و رونق بازار سرمایه. معا فیت 10% مالیات شرکتها یی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالیکه از فهرست نرخها حذف نشده باشند در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کار گزاران بورس انجام دردفاتر مربوط ثبت گردد. 143
حمایتهای اجتماعی- ترویج فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی. – جهِیزِیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین در آمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز در آمد ناشی از فعالیت های پژ وهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرا این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزشی عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می باشد. 144
حمایت های اجتماعی. سرمایه های کوچک و گسترش فعالیتهای پولی. جلب و مشارکت مردم و اشخاص حقوقی در خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی جهت تامین سرمایه و منابع مالی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تشویق و جلب سرمایه جهت تامین مالی. سود دریافتی بهر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است. 1- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور باز نشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکها ی ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه. 2- سود یا جوایز به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزذ بانکها ایرانی یا موسسات اعتباری مجاز( این معا فیت نزذ سپرده هایی که بانکهایاموسسات اعتباری غیر بانکی نزذ هم می گذارند نخواهد بود.) 3- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. 4- سود پرداختی بانکها ایرانی به بانکها ی خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اورادرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5- سود جوایز متعلق به اوراق مشارکت. 145( معا فیتها)
حمایت از سیاستهای عدالت اجتماعی. مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود. تبصره ماده 146( معافیتها)
حمایت های اجتماعی. در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به کمک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمان های بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درامد مشمول مالیات مودی در ان سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن پدسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 165(مقررات عمومی)
حمایتهای اجتماعی. مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پشینهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران اعلام می گرددف از تسهیلات مالیاتی زیر بر خوردار خواهند شد. تبصره ماده 165( مقررات عمومی)
در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد. بند د ماده 165( مقررات عمومی)
سیاستهای حمایتی اجتماعی و تشویق به مشارکت مردم در امور عام المنفعه.

صددرصد وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی ِا کمک و نظایر ان به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آکوزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

هیچ نرخ‌‏شکنی بی‌‏حکمت نیست!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 5 تیر 1403