..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ براي دريافت سهام عدالت چه بايد؟

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

براي دريافت سهام عدالت چه بايد؟

گام دوم: دريافت مدارك و تطبيق مشخصات
در اين گام مسئولين تعاوني با دريافت برگه فراخوان و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه مشمولان، مشخصات مندرج در برگه فراخوان را با اصل شناسنامه تطبيق مي نمايند و فتوكپي دريافتي را در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني مي كنند.

گام سوم: تكميل رايانه اي ثبت نام مشمول
الف- تعاوني مي بايست به هنگام مراجعه فرد مشمول، فرم اطلاعات و پذيرش عضويت مشمولان را كه در نرم افزار تعبيه شده است به صورت رايانه اي تكميل نموده و سه نسخه از چاپ رايانه اي آن را به امضاء و اثر انگشت مشمول برساند و يك نسخه از آن را به فرد مشمول تحويل و نسخه ديگري از آن را در پرونده عضويت مشمول بايگاني نمايد.

ب- تعاوني بايد برگه تعهد نامه مشمول را كه حاوي اين مطلب است كه تعهد مي نمايد كه به طور كامل مشمول تعاريف مندرج در ماده يك دستورالعمل فرايند شناسايي و تأييد نهايي مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بوده و در صورت اثبات عدم تطبيق با اين تعاريف و احراز تقلب ، كليه حقوق ناشي از دريافت سهام عدالت را از خود سلب مي نمايد، تكميل نموده و در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني كند.

گام آخر: ارسال مدارك به دبيرخانه ستاد استاني
در اين گام، تعاوني برگه هاي فراخوان و برگه هاي پذيرش عضويت جمع آوري شده مشمولان را به دبيرخانه ستاد استاني ارسال مي نمايد.

گفتني است افراد در هر شهري و استاني كه هستند بايد به همان تعاوني شهر و استان خود مراجعه كنند.
روي گزينه پايين كليك كنيد و تعاوني شهر خود را پيدا كنيد.

نام و نشاني تعاوني هاي شهرستانها

سوالات متداول و پاسخ آنها

1- سود سهام افراد باقيمانده كي پرداخت مي گردد؟

زمان و نحوه پرداخت سود مربوط به ساير شاغلين دستگاه هاي اجرايي و همچنين مشمولاني كه پس از سال ۱۳۸۶ سهامدار نهايي شده اند در صورت تصويب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

2- براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده ايم ولي چرا براي برخي افراد خانواده دعوتنامه صادر نگرديده است؟

اطلاعات درج شده در فرم جمع آوري اطلاعات اوليه خانوار پس از وصول به دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت پالايش و پردازش شده و صرفاً براي افراد تحت تكفل سرپرست خانوار و كساني كه اطلاعات آنان در فرم جمع آوري اوليه اطلاعات صحيح بوده و به تأييد سازمان ثبت احوال رسيده باشد، دعوتنامه صادر مي شود و ساير افراد غير مشمول شناخته مي شوند. در هر صورت پيگيري وضعيت سهام عدالت تنها از طريق شماره ملي امكان پذير است و افرادي كه مي خواهند وضعيت سهام عدالت خود يا ديگران را پيگيري كنند مي توانند شماره ملي مربوطه را به دبيرخانه سهام عدالت ارسال و پاسخ لازم را دريافت نمايند.

3- آيا فرزنداني كه تازه متولد مي شوند از سهام عدالت برخوردار مي گردند؟

ملاك واگذاري سهام عدالت ، زمان تكميل فرم اطلاعات اوليه خانوار بوده و صرفاً به افرادي سهام عدالت تعلق مي گيرد كه در آن هنگام وجود داشته باشند. بنابراين براي فرزندان تازه متولد شده و يا ازدواج هاي تازه صورت گرفته امكان واگذاري سهام وجود ندارد.

4- آيا امكان انتقال سهام عدالت از شهري به شهر ديگر و يا از استاني به استان ديگر امكان پذير است؟

در حال حاضر امكان انتقال سهام عدالت وجود ندارد ليكن به محض طراحي روالي براي اين امر به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

5- تاكنون دو بار براي سهام عدالت ثبت نام كرده ام كه در فرم اول مشخصات خود و در فرم دوم مشخصات خانواده ام را درج كرده ام . چرا براي اعضاي خانواده ام اقدامي نشده است؟

براي هر فرد فقط يك فرم جمع آوري اطلاعات و قرائت و تصوير برداري مي گردد. درصورتي كه شخص ۲ فرم تكميل و ارسال كند فرم دوم تكراري قلمداد گرديده و خود به خود حذف مي گردد و اطلاعات آن نيز بدون اقدام مي ماند.

6- آيا پس از ثبت نام در شركت هاي تعاوني شهرستان مربوطه امكان حذف يكي از اعضاي خانوار وجود دارد؟

خير . پس از ثبت نام در شركت هاي مذكور امكان تغيير در اطلاعات خانوار وجود ندارد.

7- آن دسته از افراد واجد شرايط كه به هر دليلي در مدت زمان تعيين شده مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده اند ، چگونه مي توانند سهام عدالت دريافت نمايند؟

زمان تحويل و اعاده فرم هاي جمع آوري اطلاعات اوليه مراحل قبل به پايان رسيده و درحال حاضر اقدامي ميسور نمي باشد. ليكن دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در حال انجام رايزني هاي لازم براي اخذ مجوز واگذاري سهام مزبور به افراد باقي مانده در طرح توزيع سهام عدالت مي باشد. بنابراين با توجه به محدوديت هاي قانوني اين دبيرخانه (هم ازنظر زمان و هم از نظر تعداد واگذاري) درصورت ابلاغ تصميم جديد مراتب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

8- مشمولين مرحله اولي كه در سال ۱۳۸۵ فرم پر كرده اند ولي تاكنون برگه فراخوان بدستشان نرسيده است چگونه بايد پيگيري نمايند؟

اين گروه مي توانند با ارائه كد ملي و نام استان مربوطه به دبيرخانه ستاد مركزي ، از اينكه تائيد شده نهايي نهاد حمايتي مربوطه هستند اطمينان حاصل نمايند .

9- زنان بي سرپرست فاقد شغل در تهران براي ثبت نام سهام عدالت به كجا مراجعه كنند ؟

آنان مي توانند با به همراه داشتن مدارك لازم به آدرس هاي زير مراجعه و ثبت نام نمايند .

۱ ) تهران – ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان شهيد منتظري- پارك خيام مجتمع بهزيستي خيام.
۲) تهران – خيابان آزادي- اول خيابان شادمان – روبروي كارخانه نوشابه زمزم-كوچه باغبان مجتمع بهزيستي مطهري .

10-اگر فردي از مشمولان مرحله سوم شهرستان محل سكونتش با شهرستان درج شده در فراخوان مغايرت داشته باشد چه اقدامي انجام دهند ؟

افرادي كه مي خواهند در شهرستان محل سكونت خود ثبت نام كنند مي توانند مدارك خود را به شركت تعاوني محل سكونتشان ارائه دهند .شركت تعاوني سهام عدالت با نرم افزاري كه در اختيار دارد مي تواند نسبت به ثبت نام اين افراد در شهرستان محل سكونت اقدام نمايد .

11- افرادي كه فرم خلاصه وضعيت براي آنها صادر شده اما فرم فراخواني دريافت نكرده اند چگونه قادر به ثبت نام خواهد بود ؟

چناچنه در برگه خلاصه وضعيت خانوار، مبلغ سهام قيد شده باشد و در فيلد صدور دعوتنامه ( بلي ) درج شده باشد اين افراد به دبيرخانه ستاد استاني مراجعه نمايند تا پرينت فرم فراخوان مجدداً در اختيارشان قرار گيرد .

12- افرادي كه نام آنها در دعوتنامه اشتباه درج شده است ، به چه صورت اصلاح مي شود ؟

پاسخ- مشمول بايد نامه اي خطاب به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود نوشته و مشخصات صحيح را همراه با مدارك مربوطه به شركت تعاوني تحويل دهد . با نرم افزاري كه تعاوني در اختيار دارد ، مي تواند مشخصات فرد را مطابق با مندرجات شناسنامه و كارت ملي تصحيح نمايد .

13- در فرم گزارش خلاصه وضعيت براي بعضي از مشمولين عبارت ” مستمري بگير متوفي ” درج شده است در حالي كه در قيد حيات هستند اين فرم راچگونه بايد اصلاح نمود ؟

اين افراد بايد مدارك خود و ساير اعضاي خانوار را شامل تصوير تمام صفحات شناسنامه و تصوير كارت ملي همچون ساير مشمولين به همراه برگه خلاصه وضعيت تحويل شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود دهند تا مراحل ثبت نام اين افراد طي شود .

14- اگر در برگه خلاصه وضعيت مشمولي در مقابل نام فرزندان و همسرش عبارت “عدم احراز تكفل” قيده شده باشد در حالي كه فرزندان وي هنوز به سن قانوني نرسيده اند چگونه اصلاح مي شود ؟

اين مشكل بدليل بي دقتي مشمولين در هنگام تكميل فرم شناسايي رخ داده است . آنان با ارائه مدارك لازم به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود امكان ثبت نام از اعضاي خانوار را فراهم خواهندآورد.

15- فرزندان ذكور مشمولين مرحله سوم طرح از نظر تعلق سهام عدالت تا چه سني تحت تكفل پدر هستند ؟

ملاك تعلق سهام عدالت به فرزندان ذكور تحت تكفل اسفندماه ۱۳۸۵ مي باشد .چنانچه اين فرزندان تا تاريخ ۲۹/۱۲/۸۵ به سن ۱۸ سال تمام نرسيده باشند و يا براي نيم سال دوم ۸۶-۸۵ گواهي اشتغال به تحصيل داشته باشند ( حداكثر تا سن ۲۵ سالگي ) مشمول دريافت سهام عدالت خواهند بود .لكن افرادي كه در تاريخ فوق ۱۸ سال و بيشتر سن داشته و اشتغال به تحصيل هم نداشته باشند مشمول دريافت سهام عدالت نمي شوند .

16- افرادي هستند كه در مرحله سوم طرح در فرم خلاصه وضعيت خانوار عنوان ” سابقه دريافت سهام ” درج شده است و پس از مراجعه متوجه شده اند كه در مرحله اول ، از طريق يكي از نهادهاي حمايتي مثلاً نيروي مقاومت بسيج بدون اطلاع آنان معرفي شده اند ، حال با توجه به پايان يافتن مرحله اول و سوم تكليف اين افراد كه نه در مرحله اول و نه در مرحله سوم سهام دريافت نكرده اند چيست ؟

دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت پس از بررسي ، افرادي كه در هيچ يك از اين مراحل سهامدار نهايي شناخته نشده اند ، دعوتنامه دريافت سهام صادر و ارسال خواهد شد .

17- سود تعدادي از روستائيان و عشاير كم درآمد ( بخش اول مرحله دوم ) واريز نشده است ، اين افراد به كجا مراجعه كنند ؟

سود تعدادي از مشمولين بخش اول مرحله دوم شامل روستائيان و عشاير كم درآمد به دلايل مختلف مثلاً عدم تائيد يك يا چند عضو از اعضاء خانوار توسط ثبت احوال و .. واريز نشده است ، كه مشكل تعدادي از آنها حل شده و بقيه نيز بزودي حل خواهد شد و تمام روستائيان و عشاير كم درآمد سود خود را دريافت خواهند كرد .

سايت اينترنتي سهام عدالت

همچنين مي توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني سازمان خصوصي در تهران مراجعه كنيد و يا تماس بگيريد:
تهران – شهرك قدس – فاز یک – خيابان ایران زمین – خيابان مهستان – ساختمان ۱۵
تلفن:۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱

 

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

زدست این تورم داد و بیداد/ هر آن‌چه دیده بیند دل که می‌‏خواد

نویسم نامه‌‏ای به مرکزی بانک/ بخواهم تا دلار هم گردد آزاد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 25 تیر 1403