..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ روشهاي حسابرسي در برخورد با موارد عدم رعايت مشخص شده يا موارد مشكوك به عدم رعايت

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

روشهاي حسابرسي در برخورد با موارد عدم رعايت مشخص شده يا موارد مشكوك به عدم رعايت

 

18 . چنانچه حسابرس از موارد عدم رعايت يا موارد مشكوك به عدم رعايت قوانين و مقـرراتمطلع شود بايد: (رك: بند ت-13)

الف. از ماهيت عمل و شرايط وقوع آن، شناخت كسب كند، و

ب . اطلاعات بيشتري را براي ارزيابي اثر احتمالي آن بر صورتهاي مـالي كسـب كنـد. (رك: بند ت-14)

19 . چنانچه حسابرس به عدم رعايت قوانين و مقـررات مشـكوك شـود، بايـد موضـوع را بـامديران اجرايي، و درصورت لزوم اركان راهبري، در ميان بگذارد. اگر مديران اجرايـي، يـادر موارد مقتضي اركان راهبري، اطلاعات كافي به عنوان پشتوانه رعايت قوانين و مقـرراتتوسط واحد تجاري ارائه نكنند و به نظر حسابرس، موارد مشكوك به عدم رعايـت بتوانـداثر بااهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد، حسابرس بايد نياز به كسب مشورت حقوقي رامورد توجه قرار دهد. (رك: بندهاي ت-15 و ت-16)

20 . چنانچه كسب اطلاعات كافي درباره موارد مشكوك به عدم رعايـت امكـانپـذير نباشـد،حسابرس بايد آثار نبود شواهد حسابرسي كافي و مناسب را بر اظهارنظر خود ارزيابي كند.

21 . حسابرس بايد به آثار موارد عدم رعايت بر ساير جنبـههـاي حسابرسـي، شـامل ارزيـابيحسابرس از خطر حسابرسي و قابل اتكا بودن تأييديه كتبي، توجه كند و اقدامات مناسـبرا انجام دهد. (رك: بندهاي ت-17 و ت-18)

 

برگرفته از استاندارد 250 حسابرسی

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

زدست این تورم داد و بیداد/ هر آن‌چه دیده بیند دل که می‌‏خواد

نویسم نامه‌‏ای به مرکزی بانک/ بخواهم تا دلار هم گردد آزاد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 26 خرداد 1403