..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده شهرهای بزرگ

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده شهرهای بزرگ

10/10/1390

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت حقوقی رییس جمهور

 

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 5/10/1389 معاونت حقوقی رییس جمهور و به اسـتناد اصـل یکـصد و سـی و چـهارم قـانون اسـاسـی جمـهوری اسـلامی ایـران، بـا تـوجـه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده(5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 تصویب نمودند:

با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفاً استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصـلاحی قـانـون مـالیاتهای مـستقیم – مصوب 1380- را لغـو نموده اسـت،لذا اسـتثنای الحـاقی بـه تبصـره (2) مـاده (132) قـانـون یاد شده، مندرج در ماده(6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند.

 

این تصویب نامه در تاریخ 5/10/1390  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

 

                                                                                                محمد رضا رحیمی

                                                                    معاون اول رییس جمهور

 مادة 132 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي ‌تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و  به  مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان   صد درصد (100%)  و به مدت ده ‌سال از ماليات موضوع مادة (105) اين قانون معاف هستند.

تبصرة 1 ـ فهرست مناطق کمتر توسعه يافته براي بقية مدت‌ برنامة سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه  توسط سازمان ‌مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصرة 2 ـ معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست‌کيلومتري مرکز تهران و پنجاه کيلومتري مرکز اصفهان و سي‌ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري  نخواهد بود.
تبصرة 3 ـ کلية تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي  داراي پروانه ‌بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال ازپرداخت‌ پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.
تبصرة 4 ـ ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع  بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده ‌ موضوع تبصرة (2) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارايي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

حسابدار بی‏کار، خواب تنخواه می‏بینه!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 30 خرداد 1403