..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

 

حدود تماس شغلی با عوامل زیان آور محیط کار

شاخص تعیین کننده حدود مجاز برای ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و مخاطرات محیط کار است.

شغل سخت و زیان آور

شغلی که در آن عوامل زیا نآور محیط کار بالاتر از حدود تماس شغلی باشد و در اثر اشتغال فرد و تماس با این عوامل ، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) وی ایجاد شده که میتواند منجر به آسیب یا بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن ها شود.

شورای عالی حفاظت فنی

شورایی است که براساس قانون کار دارای دوازده نفر عضو، متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران

مشمول قانون کار و نمایندگان کارفرمایان بوده و مسئولیت تهیه موازین و آیی ننامه های حفاظت فنی در محیط

کار را برعهده دارد.

عامل ارگونومیک محیط کار

انواع عوامل تأثیرگذار بر تطابق ماشین آلات، تجهیزات، ابزارآلات، وسایل، محیط و شرایط کار با شاغل است که

در آن قابلیت ها، توانایی ها و محدودیت های جسمی و ذهنی وی درنظرگرفته می شود.

 

عوامل روانی محیط کار

انواع عوامل تأثیرگذار بر روح و روان شاغل در محیط کار که با درنظرگرفتن خصوصیات فردی، م یتواند باعث

پریشانی روانی و اختلالات رفتاری وی شود.

عوامل زیانآور محیط کار

هرگونه عامل موجود در محیط کار اعم از عامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، زیستی (بیولوژیک)، ارگونومیک ۱ و روانی که به تبع شرایط غیراستاندارد محیط کار در فرایند انجام شغل از حدود تماس شغلی (با عوامل زیان آورمحیط کار) فراتررفته و بر سلامتی فرد در کوتاه مدت یا درازمدت تأثیرگذار بوده و امکان بروز بیماری یا ناتوانی رادر وی ایجاد نماید.

عامل زیستی محیط کار (عامل بیولوژیک محیط کار)

انواع میکروارگانیسم ها ۲ مانند انگل، باکتری، قارچ و ویروس، آلرژ نهای (مواد حساسیت زا) بیولوژیک و مشتقات

ناشی از میکروارگانیسم ها مانند سموم باکتری ها که در محیط کار وجوددارند.

عوامل شیمیایی محیط کار

نواع مواد شیمیایی است که به اشکال مختلف ماده مانند جامد، مایع، گاز و بخار، و ذرات معلق، در محیط کار

وجوددارد.

١ارگونومی: علم مطالعه کارایی و عمل انسان است که ویژگی ها و توانایی های انسان را مورد مطالعه قرارداده و از این طریق شرایط

هماهنگی کار و انسان را فراهم می کند.

٢میکروارگانیسم: هر موجود زند های که با چشم غیرمسلح، قابل مشاهده نباشد.

 

عوامل فیزیکی محیط کار

انواع منابع سروصدا و ارتعاش، روشنایی، شرایط جوی، تغییرات فشار محیط و پرتوهای موجود در محیط کار

است.

عوامل مکانیکی محیط کار

محیط کارگاه ۱ و تمام ماشین آلات، تجهیزات، ابزارآلات و وسایل مورد استفاده در محیط کار که ممکن است

به نحوی در ایمنی و بروز حوادث ناشی از کار، نقش داشته باشند.

کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور

کمیته ای است که به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی در این مشاغل براساس

قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاس تگذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو

علی البدل متشکل از سه نماینده دولت، یک نماینده از کارگران مشمول قانون کار و یک نماینده از کارفرمایان،

برای مدت سه سال تشکیل می شود.

کمیته تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

کمیته ای است که به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی، به رأی صادرشده در کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاست گذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل متشکل از سه نماینده دولت، یک نماینده ازکارگران مشمول قانون کار و یک نماینده از کارفرمایان، برای مدت سه سال تشکیل می شود.

١منظور از محیط کارگاه مواردی غیراز ماشین آلات، وسایل، تجهیزات و ابزارآلات است مانند سازه و ساختمان کارگاه شامل حدود و اندازه کارگاه، شکل ساختمان و مانند آن.

 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

حسابدار بی‏کار، خواب تنخواه می‏بینه!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 7 فروردین 1402