..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ نحوه ثبت تسهیلات دریافتی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

نحوه ثبت تسهیلات دریافتی

وجه نقد X معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي X معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X معادل حصه كوتاه مدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي X معادل سود و كارمزد سنوات آتي

شركتي در آبان سال مالي 1385 تسهيلاتي به مبلغ 1.000 ريال به نرخ 10% دريافت مي كند. سود و كارمزد سنوات آتي تسهيلات برابر 100 ريال مي باشد. در تاريخ دريافت وام از تسهيلات مزبور 700 ريال كوتاه مدت مي باشد.
ثبت شماره 1)
وجه نقد 1000 معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 100 معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 700 معادل حصه كوتاه مدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 300 معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 100 معادل سود و كارمزد سنوات آتي

هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي X معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد X

ثبت تحقق بهره
هزينه هاي مالي X معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي X

در واقع هنگام انعكاس در ترازنامه پيش پرداخت بهره سنوات آتي به عنوان سود و كارمزد سنوات آتي از مانده تسهيلات كسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعكس مي شود.
از مبلغ اصل تسهيلات مزبور در طي دوره 200 ريال پرداخت مي گردد.
علاوه بر اين شركت 15 ريال بهره مربوط به سال 1385 را شناسايي و تماماً پرداخت مي كند.
ثبت شماره 2)
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 200 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 15 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 215

ثبت شماره 3)
هزينه هاي مالي 15 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 15
دوستان دقت كنيد كه در حال حاضر مانده خالص تسهيلات برابر 800 و مانده پيش پرداخت سود سنوات آتي برابر 85 مي باشد.
تغيير طبقه بندي از بلندمدت به كوتاه مدت
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت X
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X

در تاريخ ترازنامه از مبلغ تسهيلات 750 ريال كوتاه مدت مي باشد.
بنابراين بايد طي يك ثبت اين تغيير طبقه بندي را بايد انجام داد.
ثبت شماره 4)
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 250
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 250

سال مالي 1386

از مبلغ اصل تسهيلات مزبور در طي دوره 250 ريال پرداخت مي گردد.
علاوه بر اين شركت 45 ريال بهره مربوط به سال 1386 را شناسايي ولي به علت سررسيد نشدن قسط در سال 1386 (سررسيد قسط در سال 1387 مي باشد) مبلغ بهره پرداختي شركت 35 ريال است.
ثبت شماره 5)
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 250 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 35 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 285

ثبت شماره 6)
هزينه هاي مالي 35 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 35

هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پايان سال مالي 1386

ثبت شماره 7)
هزينه هاي مالي 10 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 10

دوستان دقت كنيد كه در حال حاضر مانده تسهيلات برابر 550 و مانده پيش پرداخت سود سنوات آتي برابر 40 مي باشد.
در تاريخ ترازنامه تسهيلات تماماً كوتاه مدت مي باشد.
ثبت شماره 8)
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 50
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 50

سال مالي 1387
دوستان فرض كنيد اتفاقات زير در سال مالي 1387 رخ بدهد.
بازپرداخت مابقي تسهيلات مالي دريافت شده در سال 1385
دريافت وام به مبلغ 400 ريال در پايان سال مالي 1387 كه از اين بابت هيچ گونه بهره اي شناسايي نشده است. سود و كارمزد سنوات آتي اين وام 80 ريال مي باشد و قرار است كه 3 سال ديگر در يك قسط پرداخت شود.
ثبت شماره 9)

تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 550 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 50 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 600

ثبت شماره 10)
هزينه هاي مالي 40 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 40

ثبت شماره 11)
وجوه نقد 400 معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 80 معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 400 معادل حصه بلندمدت تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 80

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

انبار رو آخر زمستون می‌‏شمارن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 30 اردیبهشت 1403