..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ جدول معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال 1391

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

جدول معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال 1391

سقف معافیت مالیاتی سال 1391حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی با افزایش 13 درصدی نسبت به سال 1390 به  مبلغ 6 میلیون و 600 هزار تومان  رسید.

بر این اساس  جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی  با معافیت 550 هزار تومان ( ماهانه ) به شرح جدول زیر می باشد .

کارکنان بخش غیر دولتی کارکنان بخش دولتی نرخ مالیاتی حقوق سالانه مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق ماهانه
مالیات ماهانه مالیات سالانه مالیات ماهانه مالیات سالانه
            ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰ ۱۰ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰۰
۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸۳٫۳۳۳ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۳٫۳۳۳ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۳۳۳٫۳۳۳
۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۵۰٫۰۰۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۵۰٫۰۰۰ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۵۰٫۰۰۰ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۷۵۰٫۰۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۹۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۱۸۳٫۳۳۳ ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۷۶۶٫۶۶ ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ 10-20 ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳٫۸۳۳٫۳۳۳
۱٫۳۹۱٫۶۶۶ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۸۹۱٫۶۶۶ ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲٫۳۹۱٫۶۶۶ ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۲٫۸۹۱٫۶۶۶ ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٫۲۶۶٫۶۶۶ ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۳٫۳۰۸٫۳۳۳ ۳۹٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۱۶٫۶۶۶ ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۶۶۶٫۶۶۶
۳٫۲۹۱٫۶۶۶ ۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۸۳٫۳۳۳ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 10-20-25 ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۳۳۳٫۳۳۳
۸٫۵۷۸٫۰۰۰ ۱۰۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20-25-30 ۴۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ ۶۵٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20-25-30 ۶۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷٫۵۷۵٫۰۰۰ ۲۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ 10-20-25-30 ۷۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳٫۲۲۵٫۰۰۰ ۲۷۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۸٫۳۳۳٫۳۳۳ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 10-20-25-30 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳
10-20-25-30-35 بیشتر از ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ بیشتر از ۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

زدست این تورم داد و بیداد/ هر آن‌چه دیده بیند دل که می‌‏خواد

نویسم نامه‌‏ای به مرکزی بانک/ بخواهم تا دلار هم گردد آزاد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 3 اسفند 1402